PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania obejmuje okres 3 lat przygotowania (od roku szkolnego 2018/2019 klasy od VI do VIII).
Oprócz katechizacji szkolnej klasyVIII (oraz III gimnazjum)w ramach przygotowania obowiązkowo uczestniczą we Mszy św. młodzieżowej w I piątek miesiąca o 19.00.
Przypominamy, że Kandydaci do Bierzmowania zamieszkali poza naszą Parafią mają obowiązek dostarczyć zgodę z Parafii zamieszkania na przygotowanie poza własną Parafią. Konieczne jest także świadectwo chrztu w sytuacji, gdy Kandydat nie był ochrzczony w naszej Parafii.
Bierzmowanie w roku szkolnym 2017/2018 miało miejsce 8 marca 2018 r.

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I KLASY II GIMNAZJUM
BIERZMOWANIE PRZYJMUJĄ NA WIOSNĘ 2019

Plan spotkań
(spotkania odbywają się w poniedziałki o 18.45 w kościele):
1) 25 IX 2017
2) 30 X 2017
3) 27 XI 2017
4) 26 II 2018
5) 19 III 2018
6) 23 IV 2018
7) 28 V 2018
8) 18 VI 2018

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH


1. Bierzmowanie dorosłych odbywa się co roku w katedrze śś. Piotra i Pawła
w Gliwicach. W tym roku będzie to w sobotę 20 października 2018 r. podczas Mszy o godz. 18.00.
2. Osoby dorosłe chcące przyjąć Bierzmowanie zgłaszają się na wiosnę w swojej parafii zamieszkania, ustalają z ks. Mariuszem terminy kilku spotkań w ramach indywidualnego przygotowania.
3. Warunki dopuszczenia do Bierzmowania osoby dorosłej:
a) Ukończone 18 lat (młodsi kandydaci przygotowują się w ramach spotkań
i obowiązków klas VIII),
b) Przyjęcie Chrztu, bycie po I spowiedzi oraz I Komunii (w przypadku bycia ochrzczonym poza naszą parafią trzeba dostarczyć świadectwo chrztu),
c) Kandydat do Bierzmowania nie może trwać w związku niesakramentalnym (związek nieformalny lub tylko cywilny). Kandydat do bycia rodzicem chrzestnym musi mieć ukończone 16 lat, przyjąć sakrament Bierzmowania oraz żyć w sposób sakramentalny, dlatego nie jest rozwiązaniem próba świętokradzkiego załatwienia Bierzmowania, ale uregulowanie swojej sytuacji życiowej!
4. Po przygotowaniu w parafii kandydat otrzymuje zgodę, z którą udaje się do katedry w Gliwicach w piątek 19 października 2018 r. (dzień poprzedzający udzielenie Bierzmowania) na Mszę o godz. 18.00 i po niej zostaje na spotkaniu organizacyjnym.