PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA
Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania obejmuje okres 3 lat przygotowania (w tym roku obejmuje klasy VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum). Oprócz katechizacji szkolnej, klasy III w ramach przygotowania, obowiązkowo uczestniczą we Mszy św. młodzieżowej w I piątek miesiąca o 19.00.

Przypominamy, że Kandydaci do Bierzmowania zamieszkali poza naszą Parafią mają obowiązek dostarczyć zgodę z Parafii zamieszkania na przygotowanie poza własną Parafią. Konieczne jest także świadectwo chrztu w sytuacji, gdy Kandydat nie był ochrzczony w naszej Parafii.

KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ BIERZMOWANIE PRZYJMUJĄ NA WIOSNĘ 2021

Plan spotkań (spotkania odbywają się w poniedziałki o 16.30 w kościele):

8 X 2018

29 X 2018

26 XI 2018

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ BIERZMOWANIE PRZYJMUJĄ NA WIOSNĘ 2020

Plan spotkań (spotkania odbywają się w poniedziałki o 18.30 w kościele):

8 X 2018

29 X 2018

26 XI 2018

KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ III GIMNAZJUM BIERZMOWANIE PRZYJMUJĄ NA WIOSNĘ 2019

Plan spotkań (spotkania odbywają się o 18.30 w kościele):

17 IX 2018 – spotkanie z Rodzicami

1 X 2018

15 X 2018

5 XI 2018

12 XI 2018

10 XII 2018 (wyjątkowo o 18.45, po Roratach)

DALSZE INFORMACJE W GRUDNIU 2018.

BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

1. Osoby dorosłe chcące przyjąć bierzmowanie zgłaszają się na wiosnę w swojej parafii zamieszkania, ustalają z ks. Mariuszem terminy kilku spotkań w ramach indywidualnego przygotowania. Sakrament bierzmowania przyjmują razem z uczniami klas VIII na wiosnę 2019 roku w parafii zamieszkania albo jesienią 2019 roku w katedrze w Gliwiach (dokładny termin będzie podany w styczniu).

2. Warunki dopuszczenia do Bierzmowania osoby dorosłej

a) Ukończone 18 lat (młodsi kandydaci przygotowują się w ramach spotkań i obowiązków klas VIII),

b) Przyjęcie Chrztu, bycie po I spowiedzi oraz I Komunii (w przypadku bycia ochrzczonym poza naszą parafią trzeba dostarczyć świadectwo chrztu),

c) Kandydat do Bierzmowania nie może trwać w związku niesakramentalnym (związek nieformalny lub tylko cywilny). Kandydat do bycia rodzicem chrzestnym musi mieć ukończone 16 lat, przyjąć sakrament Bierzmowania oraz żyć w sposób sakramentalny, dlatego nie jest rozwiązaniem próba świętokradzkiego załatwienia Bierzmowania, ale uregulowanie swojej sytuacji życiowej.