PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania obejmuje okres 3 lat przygotowania

(w tym roku obejmuje klasy VI – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum).

Przypominamy, że Kandydaci do Bierzmowania zamieszkali poza naszą Parafią mają obowiązek dostarczyć zgodę z Parafii zamieszkania na przygotowanie poza własną Parafią. Konieczne jest także świadectwo chrztu w sytuacji, gdy Kandydat nie był ochrzczony w naszej Parafii
.

KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ BIERZMOWANIE PRZYJMUJĄ NA WIOSNĘ 2021

Plan spotkań (spotkania odbywają się w poniedziałki o 16.30 w kościele):

1)
8 X 2018


2)
29 X 2018

3)
26 XI 2018

4)
25 II 2019

5)
18 III 2019

6)
13 V 2019

7) 10 VI 2019

KLASY VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ BIERZMOWANIE PRZYJMUJĄ NA WIOSNĘ 2020

Plan spotkań (spotkania odbywają się w poniedziałki o 18.30 w kościele):


1)
8 X 2018

2)
29 X 2018

3)
26 XI 2018

4)
25 II 2019

5)
18 III 2019

6)
13 V 2019

7) 10 VI 2019


KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLASY III GIMNAZJUM

BIERZMOWANIE PRZYJMUJĄ NA WIOSNĘ 2019

Plan spotkań (spotkania odbywają się o 18.30 w kościele):

17 IX 2018 – spotkanie z Rodzicami

1 X 2018

15 X 2018

5 XI 2018

12 XI 2018

10 XII 2018
(wyjątkowo o 18.45, po Roratach)

7 I 2019
– 1 z 4 spotkań prowadzonych przez Odnowę w Duchu Świętym

21 I 2019
– 2 z 4 spotkań prowadzonych przez Odnowę w Duchu Świętym

4 II 2019
– 3 z 4 spotkań prowadzonych przez Odnowę w Duchu Świętym

25 II 2019
– 4 z 4 spotkań prowadzonych przez Odnowę w Duchu Świętym

11 III 2019

1 IV 2019


BIERZMOWANIE DOROSŁYCH

1. Osoby dorosłe zgłaszają się w swojej parafii zamieszkania. Nasi parafianie ustalają z ks. Mariuszem terminy spotkań w VIII oraz III gimnazjum na wiosnę 2019 roku w parafii zamieszkania albo jesienią
w katedrze w Gliwicach (dokładny termin będzie podany w styczniu).

2. Warunki dopuszczenia do Bierzmowania osoby dorosłej:

a) Ukończone 18 lat (młodsi kandydaci przygotowują się w ramach spotkań klas VIII),

b) Przyjęcie Chrztu (ochrzczeni poza naszą parafią muszą dostarczyć świadectwo chrztu),

c) Kandydat do Bierzmowania nie może trwać w związku niesakramentalnym (związek nieformalny lub tylko cywilny). Przypominamy jednocześnie, że kandydat do bycia rodzicem chrzestnym musi mieć ukończone 16 lat, przyjąć sakrament Bierzmowania oraz żyć w sposób sakramentalny, dlatego nie jest rozwiązaniem próba świętokradzkiego załatwienia Bierzmowania, ale uregulowanie swojej sytuacji życiowej.