Sprawozdanie z remontów i inwestycji - marzec 2018

W czasie od ostatniego sprawozdania wykonano:

1. konserwację i naprawę instalacji odgromowej kościoła - koszt: 1800 PLN
2. przegląd przeciwpożarowy wykonany przez Państwową Straż Pożarną wykazał konieczność modyfikacji i naprawy instalacji elektrycznej wieży kościoła (stara część, która nie była jeszcze wymieniana). Wymieniono rozdzielnie i starą instalację, przygotowano instalację do nowej dmuchawy organowej - koszt: 4500 PLN
3. doraźne naprawy organów: koszt materiałów i robocizny: ok. 1600 PLN
4. wymiana lamp prezbiterium w nowej, oszczędnej technologii (zużywają 75% mniej energii) - koszt 300 PLN
5. renowacja przedsionka kościoła, renowacja i oświetlenie gablot - koszt ok. 500 PLN
6. trwa gruntowny remont kancelarii i całego parteru Wikarówki. Dotychczas wydano:
- 5 sztuk dębowych drzwi - 10000 PLN
- granitowe parapety - 800 PLN
- płytki i kafelki - 5400 PLN
- sztukateria - 600 PLN
- pozostałe materiały i robocizna (wylewki, ocieplenia, gładzie, instalacja co, instalacja elektryczna, Internet itd...): ok. 18000 PLN
7. zakupiono dwa nowe, dębowe konfesjonały. Lwią część kosztów pokrył sponsor (który chciał pozostać anonimowy). Udział finansowy naszej parafii wynosi 15000 PLN. Jakość wykonania oraz materiały gwarantują wieloletnią trwałość. Serdeczne podziękowania dla sponsora.
8. materiały roratnie, komunikanty (na cały rok) - koszt 1550 PLN
9. wsparcie finansowe dla Świetlicy Dziecięcej - 600 PLN
10. prace związane z wymianą nawierzchni wokół probostwa, Wikarówki i kościoła (usunięcie starej nawierzchni, zakup, przywóz i wyłożenie ponad 450 ton podbudowy, położenie kostki, zakup brakującej kostki i obrzeży) - koszt ok. 70000 PLN

W najbliższym czasie planujemy:

1. niespodziewana awaria miecha organowego wymusiła jego wymianę, co z kolei jest okazją do wymiany dmuchawy (stara hałasuje i jest nieekonomiczna - pobór prądu 4,5kW). Nowa dmuchawa (1,5 kW) stoi już na chórze. Trzeba też wykonać nowy kanał dolotowy, by organy nie były zasilane lodowatym powietrzem z wieży - co jest bardzo niekorzystne dla instrumentu. Koszt całej inwestycji (wraz z robocizną) to ok. 30000 PLN
2. wymiana ok. 300 metrów płotu na cmentarzu
3. wykonanie ogrodzenia, dokończenie prac w obejściu kościoła, wikarówki i probostwa
4. zakup mebli, oświetlenia, wyposażenie łazienki w kancelarii.
5. dalsza wycinka drzew na cmentarzu

Z powyższego zestawienia wynika, że w ostatnim czasie wydaliśmy 130.000 PLN. Było to możliwe dzięki wielkiej ofiarności naszych parafian. Serdecznie Wam za to dziękuję. Najbliższe kolekty (również w pierwsze święto) będą przeznaczone na nowe konfesjonały i remont organów.z wyrazami wdzięczności
ks. Piotr Kalka, proboszcz