Nasz kościół i Rynek z lotu ptaka

1 Komunia św.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

 

W wielkim Tygodniu nie ma stałego konfesjonału, okazja do spowiedzi zawsze przed mszą św. oraz w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę od 800 do 1200 oraz od 1400 do 1800.

Święte Triduum Paschalne

"Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt roku liturgicznego. Trzy dni wielkanocne rozpoczynają się Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, szczyt swój osiągają w Wigilię Paschalną a kończą się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania".
W pierwszym Kościele misterium paschalne świętowano w cotygodniowej Eucharystii niedzielnej. Następnie zaczęto akcentować doroczny obchód Paschy, który dokonywał się w liturgii nocy paschalnej. Już Św. Augustyn mówi o trzech dniach, opisując zwyczaj z przełomu IV i V wieku, mówiąc o Świętym Triduum, a mianowicie o dniu śmierci Pana (Wielki Piątek), Jego odpoczynku w grobie (Wielka Sobota) i Jego zmartwychwstaniu (Noc i Dzień Niedzieli Paschy). Natomiast w czasach Amalariusza z Metzu - IX wiek, przyjmuje się praktykę rozpoczynania Triduum paschalnego już w Wielki Czwartek.


WIELKI CZWARTEK
Dzień ustanowienia Najświętszej Eucharystii. W Wieczerniku Jezus umył Apostołom nogi - i my winniśmy innym służyć. Skoro Bóg zostawił nam taki przykład, nie wolno nam postępować inaczej. Nigdy nie jest sługa ponad swego pana i ja nie mogę być ponad mego Mistrza.

830 - Komunia Św. dla osób, które nie mogą uczestniczyć we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.
1800- UROCZYSTA MSZA ŚWIETA WIECZERZY PAŃSKIEJ
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, Adoracja do godziny 2100. Adorację poprowadzi młodzież i grupy parafialne.
Okazja do spowiedzi świętej od 800 do 1200 oraz od 1400 do 1800.

WIELKI PIĄTEK
Człowiek boi się śmierci. Skoro jednak Jezus przeszedł przez tę bramę, nam powinna towarzyszyć nadzieja. Czas zadumy Wielkiego Piątku jest dla nas bardzo istotny, niech będzie wewnętrznym wyciszeniem i wzajemną miłością.

830 - Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
1800 - UROCZYSTA LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ
Adoracja Krzyża, Komunia Święta, Procesja do Grobu Pańskiego
Adoracja Bożego Grobu do godziny 2100. Adorację poprowadzi młodzież i grupy parafialne.
Okazja do spowiedzi świętej od 800 do 1200 oraz od 1400 do 1800.

WIELKA SOBOTA
Jednak śmierć nie ma ostatecznego słowa gdy chodzi o ludzkie życie. Grób Chrystusa pozostał pusty - od tego czasu ziemia nie jest smutnym cmentarzyskiem, ale miejscem skąd się przechodzi z jednej rzeczywistości do tego, co trwa i jest prawdziwe. Niech ta prawda da nam siłę i wytrwanie.

Od 800 do 2000 - Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie.
830 - CIEMNA JUTRZNIA
Od 1200 do 1600 o pełnej godzinie poświęcenie pokarmów.
2000- UROCZYSTA LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ wraz z PROCESJĄ REZUREKCYJNĄ
Okazja do spowiedzi świętej od 800 do 1200 oraz od 1400 do 1800.

Adoracja przy Grobie Pańskim
8 00 - Wspólnota Żywego Różańca
900 - Grupa "Caritas" i członkowie III Zakonu Św. Franciszka
1300- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, rodzina Radio Maryja - zapraszamy wszystkie rodziny
1200- Dzieci oraz poświęcenie pokarmów


NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

"A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu".


msze św. o godz: 845, 1000, 1115, 1230, 1500, 1900

1600 - Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY MSZE ŚW. W PORZĄDKU NIEDZIELNYM

1600 - Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

błogosławionych, spokojnych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzą duszpasterze


konto parafii:

nazwa: Parafia św. Apost. Piotra i Pawła
nr konta: 95 1240 1343 1111 0000 2368 1466

wersja do wklejenia:

95124013431111000023681466