Sprawozdanie z posiedzenia Rady Parafialnej

Dnia 21.11.18 odbyło się kolejne posiedzenie Rady Parafialnej w 10 - osobowym składzie. Obrady przebiegały następująco:

1. Po inwokacji do Ducha Św. omówiono problemy duszpasterskie związane z nieoczekiwanym wakatem księdza wikarego. Rada wsparła ks. Marka, zapewniła o modlitwie i wyraziła wdzięczność za ofiarną pracę duszpasterską w parafii.
2. Rada zaaprobowała wprowadzenie comiesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z Apelem Jasnogórskim. Zasugerowano urozmaicenie tej modlitwy (różne formy, różni prowadzący).
3. Rozważyliśmy różne lokacje figur świętych w naszej świątyni. Ustawienie nowych konfesjonałów wymusiło owe zmiany lokacji.
4. Rada przez aklamację poparła kandydaturę naszego organisty, Pana Kwiatkowskiego, do Nagrody Burmistrza w Dziedzinie Kultury. Zauważono szerokie i wielopłaszczyznowe działania muzyczne Pana Organisty na terenie Naszego Miasta.
5. W związku z drastyczną podwyżką cen wywozu śmieci z cmentarza, Rada apeluje do parafian o powściągliwość w ilości i wymiarze zniczy nagrobnych. Wskazaliśmy na możliwość wielokrotnego użycia zniczy (wymiana wkładu). Rozważyliśmy możliwość segregacji śmieci na cmentarzu oraz ewentualne podniesienie opłaty "za media". Problem ten musimy jednak omówić z innymi parafiami posiadającymi cmentarze. Radni przypominają, że żaden znicz nie zastąpi modlitwy za zmarłych i ofiarowania w ich intencji Mszy Św.
6. Omówiliśmy inklinacje tzw. "Synodu Amazońskiego" na życie Kościoła. Temat ten był ostatnio medialnie głośny.
7. Członkowie Rady sami się zdyscyplinowali do tego, by być bardziej widocznymi w życiu parafii - przez np. czytanie lekcji mszalnych. Rada chce spotkać się na "zebraniu roboczym" w piątek 26 grudnia po mszy wieczornej.

Zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem.

spisał ks. Piotr Kalka