Sprawozdanie z posiedzenia Rady Parafialnej

W dniu 23 maja 2023 r. obradowała (po pandemicznej przerwie) nowa Rada Duszpasterska - w prawie pełnym składzie. Serdecznie dziękuję osobom, która przyjęły zaproszenie do prac Rady.

Rozpoczęliśmy inwokacją do Ducha Św. W celu wzajemnego zapoznania, członkowie Rady w paru słowach przedstawili się całej wspólnocie. Później wybraliśmy przewodniczącego Rady. Został nim Pan Adam Wygrabek. Odczytano też list nieobecnego z powodu choroby członka nowej Rady, Pana Krzysztofa Śmieji.

Pierwszą rozpatrywaną kwestią był powracający temat usunięcia bądź naprawienia skorodowanego, metalowego krzyża przy kościele. Niedawno miała miejsce interwencja Straży Miejskiej - wskazano, że zaawansowana korozja może zagrażać przechodniom. Ustaliliśmy, że krzyż nie jest najlepszym miejscem do prezentacji godzin mszy. Również stylistyka artystyczna krzyża nie koresponduje z kościołem i jego wystrojem. Ponieważ w obecnym czasie usunięcie jakiegokolwiek krzyża z przestrzeni publicznej jest tematem delikatnym - zdecydowaliśmy się skonsultować temat z Kurią Diecezjalną. Omówiliśmy również plany renowacji maryjnej kapliczki i krzyża nagrobnego przy wejściu do kościoła.

Następnie omówiliśmy plany remontowe i sytuację finansową parafii. W najbliższym czasie (po konsultacji z urzędami konserwatorskimi) zajmiemy się wymianą bądź naprawą posadzki w kościele. Zadecydowano też o renowacji ławek. Koszt to ok. 100000 PLN. Omówiono też remont drugiej kondygnacji domu parafialnego i ewentualnego, przyszłego wykorzystania go do innych celów. Przez aklamację wyrażono zgodę na złożenie w depozyt do naszego Muzeum obrazu O. Kolbe, mieszczącego się obecnie w kaplicy domu parafialnego.

Później Rada, również przez aklamację, zaakceptowała dwóch nowych kandydatów do posługi szafarza Komunii Św. Są nimi: Pan Leszek Rogoziński oraz Pan Henryk Wiśniowski - nasz zakrystianin.

Omawiając obecne problemy w życiu polskiego Kościała wskazaliśmy na konieczność powrotu do śpiewu z dziećmi przed mszą szkolną i przed mszą niedzielną o godz. 1000. Wskazano też na pożytek duchowy z udziału świeckich w niedzielnej liturgii Słowa (czytania, psalm). Zasugerowano, by powrócić do parafialnych festynów. Zaniepokoił nas spadek ilości dominicantes (osoby uczestniczące w niedzielnej mszy św.) oraz brak dzieci na nabożeństwach - ten problem dotyczy wszystkich parafii - szczególnie miejskich. Kondycji duchowej polskiego Kościoła poświęciliśmy wiele czasu.

Zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem.

spisał ks. Piotr Kalka