W związku z trwającą akcją udzielenia pomocy Sebastianowi Ochmanowi, naszemu Parafianinowi, polegającej na zgromadzeniu środków finansowych przeznaczonych na przeprowadzenie operacji odzyskania wzroku oraz możliwością przekazania z własnego dochodu 1% na cel charytatywny Organizacji Pożytku Publicznego, prosimy o przeznaczenie 1% na operację Sebastiana Ochmana, przez wypełnienie i podpisanie właściwego PIT, według przygotowanego urzędowego wzoru (rozdawanego po każdej Mszy Św. przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży).
Druk PIT- OP - przeznaczony jest dla osób (takich jak emeryci), które nie muszą składać zeznania rocznego (na drukach PIT-36 czy PIT-37), a dotychczas pozbawione były możliwości przekazania 1% na cel Organizacji Pożytku Publicznego, teraz osoby te mogą złożyć wyłącznie formularz PIT-OP, ze wskazaniem wybranej osoby (w naszym druku już wpisano ,,5 Sebastian Ochman” - więc nie należy już wpisywać). Druk PIT-OP można złożyć samemu w Urzędzie Skarbowym (bez dodatkowego zeznania - dokumentu), jak również można go złożyć w zakrystii, po każdej Mszy Świętej lub w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania), skąd w większej ilości zostaną one zaniesiony do Urzędu Skarbowego przez KSM.
Druk PIT 37 - przeznaczony jest dla osób rozliczających się za pośrednictwem płatnika (np. pracodawcy) zasadach na ogólnych, w szczególności z tytułu: wynagrodzeń za pracę, emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
Druk PIT 36 i Druk PIT 36L - przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
Wzory PIT zostały opracowane przez Biuro Rachunkowe: Ewa Drewniak TAXUS w Tarnowskich Górach, za co serdecznie dziękuję.

Ks. Piotr Kalka
Proboszcz