Parafialna Caritas pragnie z całego serca podziękować Wam kochani parafianie za tak wielką hojność wobec tych, którzy docierają do naszego kraju by uciec przed okrucieństwem wojny, która toczy się na Ukrainie! Pragniemy poinformować, że podczas niedzielnej zbiórki zebraliśmy 10.601,00 zł. a podczas środowej 6.260,00 zł., co razem czyni kwotę w wysokości 16.861,00 zł.
Uzyskaną kwotę chcemy rozdysponować w następujący sposób: kwotę w wys. 15.000,00 zł przekażemy do Caritas Diecezji która z Caritas Polska wykorzysta ją w punktach przygranicznych do których trafiają uchodźcy z Ukrainy, 500 zł. prześlemy do Sióstr Boromeuszek w Zabrzu które tworzą miejsca dla sierot przywiezionych z Ukrainy a pozostałą kwotę w wys. 1.361 zł. pragniemy przeznaczyć na adaptację mieszkania dla 2 rodzin / matek z dziećmi / które zamieszkają w Tarnowskich Górach. Parafialna Caritas przekazała także w pierwszym dniu wojny na prośbę Caritas Diecezji Gliwickiej kw. 2.300 zł. na zakup opatrunków medycznych do szpitala, który został zbombardowany jako pierwszy na Ukrainie.
Jeszcze raz pragniemy podziękować Wam kochani, że możemy zawsze liczyć na Waszą pomoc przez co możemy czynić wiele dobra i choć w części zmieniać świat by stawał się bardziej ludzki! Wielkie Bóg zapłać!


Małgorzata W. - Caritas parafialna