Sprawozdanie z remontów i inwestycji - listopad 2018

W czasie od ostatniego sprawozdania wykonano:


- ubezpieczenie mienia parafii za 2018r.- 2600 PLN
- ornaty i stuły - 3500 PLN
- materiały budowlane i robocizna - elewacja kościoła i wikarówki - 3500 PLN
- materiały budowlane i robocizna - elewacja budynków gospodarczych od strony ogrodu - 1500 PLN
- meble, wyposażenie kancelarii wraz z nową łazienką - 10500 PLN
- doraźne naprawy organów wraz z robocizną - 2500 PLN
- opał do budynków mieszkalnych - 5640 PLN
- telefon, drukarka - 550 PLN
- ubezpieczenie mienia parafii za 2019r. - 3900 PLN
- gruntowny remont organów - wymiana miecha, wykonano dolot powietrza, nowa dmuchawa (trzykrotna oszczędność energii elektrycznej) - 33000 PLN


W najbliższym czasie planujemy:


1. wymiana ok. 300 metrów płotu na cmentarzu
2. wykonanie ogrodzenia, dokończenie prac w obejściu kościoła, wikarówki i probostwa
3. dalsza wycinka drzew na cmentarzu
4. naprawa elewacji domu parafialnego - odpadający tynk


Z powyższego zestawienia wynika, że w ostatnim czasie wydaliśmy 67190 PLN. Było to możliwe dzięki wielkiej ofiarności naszych parafian. Serdecznie Wam za to dziękuję.z wyrazami wdzięczności
ks. Piotr Kalka, proboszcz