Sprawozdanie z remontów i inwestycji - listopad 2019

W czasie od ostatniego sprawozdania wykonano:

1. zakup opału do budynków mieszkalnych - 5810 PLN
2. zakup i montaż nowego płotu na cmentarzu św. Anny -39000 PLN. Przy okazji podziękowania dla panów, którzy pracowali przy demontażu starego ogrodzenia, dzięki temu mamy spore oszczędności.
3. samoczynnie rozsypała się szyba kabinowa w łazience ks. wikarego. Nowa kabina -1100 PLN
4. ubezpieczenie mienia parafii - 3900 PLN
5. wywóz śmieci cmentarz (od września do października)- 8800 PLN (zmiany zasad przyjmowania śmieci na wysypisku)
6. konieczna wymiana lodówki i zamrażalki - 3200 PLN
7. naprawa piły łańcuchowej i kopiarki - 1150 PLN


W najbliższym czasie planujemy:


1. wstępna diagnoza usterki zegara na wieży kościelnej wskazuje na konieczność wymiany całego napędu wraz ze sterowaniem, koszt - 4500PLN
2. wykonanie ogrodzenia, dokończenie prac w obejściu kościoła, wikarówki i probostwa
3. dalsza wycinka drzew na cmentarzu
4. naprawa elewacji domu parafialnego - odpadający tynk
5. Tegoroczne upały całkowicie zniszczyły leciwy już gont bitumiczny na domu parafialnym. Naprawa nie ma sensu. Po ustaleniach z Konserwatorem Zabytków, zadecydowano o wymianie całego zewnętrznego poszycia, okuć i rynien. Koszt trudny do oszacowania (galopujący wzrost cen usług i materiałów budowlanych) - będzie z pewnością oscylował w okolicach 100 - 150 tyś. złotych. Ponieważ budynek jest zagrożony, prace we wnętrzu kościoła muszą się opóźnić.


Z powyższego zestawienia wynika, że w ostatnim czasie wydaliśmy 62960PLN. Pomniejszych wydatków nie wyszczególniam. Było to możliwe dzięki wielkiej ofiarności naszych parafian. Serdecznie Wam za to dziękuję.z wyrazami wdzięczności
ks. Piotr Kalka, proboszcz